Als marketeer heb ik al vaak te maken gehad met het ontwikkelen van marketingplannen, communicatieplannen, salesplannen, etc.
Aan de basis van al deze plannen liggen altijd een aantal methodieken, waaronder het Abell Model.
Ik merkte bij het schrijven van een plan regelmatig dat, hoewel de theorie over het algemeen eenvoudig is, ik vaak tegen speciale gevallen aanliep. Tegenwoordig ga je dan vlug antwoorden zoeken op internet. Op internet (lees: Google) wordt je dan vlug overspoeld met mogelijk interessante websites.
Het doel van deze website is dan ook het geven van een goede uitleg over het Abell Model.
Ik wil ook heel duidelijk gesteld hebben dat ik geen autoriteit ben op dit gebied. Mijn doel is het samenbrengen van informatie over het onderwerp én het samen brengen van mensen die hier professioneel mee bezig zijn. Einddoel van deze website is voor mij het realiseren van een pagina, waar iedereen terecht kan met vragen over dit onderwerp. Dit wil dan ook zeggen dat ik open sta voor (opbouwende) kritiek.

Zelf hoef ik niets te verdienen aan deze website, maar onderhoud kost jaarlijks (wat) geld. Daarom zou ik het fijn vinden als alle bezoekers deze pagina willen 'Liken', zodat de sponsors actief blijven.

Abell Model

Advertentie

Algemene uitleg over het Abell Model

Aan de hand van het Abell Model kan een afbakening gemaakt wordt van het werkterrein van een bedrijf. Er wordt gekeken welke technologieen worden gebruikt en hoe het bedrijf daarmee inspeelt op de behoeften uit de markt en op welk deel van de markt wordt ingespeeld.
Allereerst wordt uitgelegd welke drie factoren bekeken worden, die later elk op een as geplaatst zullen worden. Aan de hand van een voorbeeld, laten we de producent van Bola-Cola nemen, zal elke as toegelicht worden.

Abell model - Behoeften

Ten behoeve van het Abell model moeten alle behoeften uit de markt, die relevant zijn voor het betreffende bedrijf, in kaart gebracht worden. Als eerste moet dan ook bepaald worden in welke productgroep het product valt

Voorbeeld
Er zijn een aantal behoeften waaraan een consument mogelijk wil voldoen, wanneer deze een fles frisdrank koopt. voorbeelden van behoeften in deze zijn:
- Het lest de dorst;
- Het moet lekker zijn;
- Het heeft status om het te hebben;
- Het is niet ongezond;
- Het is goedkoop.Abell model - Technologieën

Hier wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het bedrijf voldoet aan bepaalde behoeften uit de markt. Hier moet het woord 'technologieën' breed opgevat worden.

Voorbeeld
Er worden een aantal technologieën ingezet door Boca-Cola, wanneer deze een fles frisdrank koopt. voorbeelden hiervan zijn:
- Aan elke fles frisdrank wordt koolzuur toegevoegd, waardoor het een meer dorstlessend gevoel geeft;
- Maandelijks wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de optimale smaak;
- Er loopt een wereldwijde marketingcampagne, waardoor overal het beeldmerk van Boca-Cola zichtbaar is;
- Er is een light-versie geintroduceerd.Abell model - afnemers

Zoals altijd in de marketing, is het ook hier belangrijk dat er correcte afnemersgroepen zijn opgesteld. Door het bepalen welke segmenten er zijn, kan ook bepaald worden op welke groep men zich momenteel (vooral) richt.

Voorbeeld Boca-Cola levert niet aan de eindgebruiker. Daarom maakt men onderscheid tussen de volgende segmenten:
- Supermarkten (1)
- Benzinestations (2)
- Horeca (3)

Boca-Cola levert (in dit voorbeeld) uitsluitend aan de eerste twee segmenten.Abell model - figuur opstellen

Vervolgens dient men alle opgesomde aspecten grafisch weer te geven, met op één as de behoeften, op één as de afnemers en op één as Technologieën. Aan de hand van deze assen wordt een 'kubus'getekend. Dit getekende vak geeft precies aan met welke technologieën op de behoeften ingespeeld wordt en welke segmenten benaderd worden.
Voor Boca-Cola ziet dat er dan als volgt uit:
Abell model - Praktijk

Bovenstaand Abell model is een goed voorbeeld van hoe veel modellen uitgevoerd worden. alle aspecten, waaraan een bedrijf voldoet, worden dicht bij de as geplaatst. Op deze manier blijft het eenvoudig om een figuur te tekenenen.

Persoonlijk ben ik van mening dat een abell model dan nog niet optimaal opgesteld is. Wanneer alle aspecten van technologieën en behoeften worden gesorteerd op het belang ervan wordt meer duidelijk. De belangrijste aspecten komen dan dicht bij de 0-as te staan. Op Deze wijze wordt veel inzichtelijker wat prioriteit heeft en daarom als eerste benaderd moet worden. Hieronder heb ik een voorbeeld geplaatst. Dit is een klant van me, een webdesigner. Hij heeft toestemmig gegeven voor plaatsing, maar heeft liever niet dat ik de aspecten verder toelicht. Dit is ook niet direct nodig. Want het wordt in deze afbeelding meteen duidelijk waar zaken aangepast moeten worden. Dit zijn de gaten die in de tekening ontstaan. het gat dat het dichtst bij de 0-as staat, is waarschijnlijk het het gat dat het eerst dicht moet worden gemaakt.

Steun deze website,
klik op onze sponsoren


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour